ATLIKTI PAVELDO OBJEKTO DONELAIČIO G. 19 KAUNE TVARKYBOS DARBAI

VšĮ „Paveldo ženklai“ įgyvendino projektą „Kultūros paveldo objekto K. Donelaičio g. 19, Kaune, tvarkybos darbų II etapo atlikimas“, projekto kodas Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-01-0015. Šiam projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 priemonę „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ suteikta iki 110 894,99 (vieno šimto dešimties tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt keturių eurų, 99 ct) Europos Sąjungos parama.

Projekto metu įgyvendintos investicijos į kultūros paveldo objekto, buvusio Prano Gudavičiaus ir Aleksandros Iljinienės dviejų aukštų gyvenamojo namo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27993) Donelaičio g. 19 Kaune, vertingųjų savybių sutvarkymą. Tai valstybės saugomas regioninės reikšmės objektas, pastatytas 1933 metais pagal inžinieriaus architekto Arno Funko projektą. Pastatas ilgą laiką nebuvo eksploatuojamas, avarinės būklės. Net ir būdamas apleistas, šis kultūros paveldo objektas pritraukia turistų ir Kauno miesto svečių dėmesį, yra įtrauktas į architektūrinį maršrutą „Modernizmo atspindžiai laikinojoje Lietuvos sostinėje“. Projektas inicijuotas, siekiant atlikti pastato Donelaičio g. 19, Kaune, vidaus patalpų tvarkybos darbus bei užtikrinti šio kultūros paveldo objekto patrauklumą ir prieinamumą visuomenei. Sutvarkytas kultūros paveldo objektas bus pritaikytas komercinei, kultūrinei ir edukacinei veiklai vykdyti, pritraukiant papildomus vietos gyventojų ir turistų srautus.

Projekto tikslas - buvusio P. Gudavičiaus ir A. Iljinienės namo Kaune vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, siekiant pastatą pritaikyti paslaugoms teikti ir pritraukti lankytojus.


Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt